Skip to main content

Istaknuti projekti

Naše usluge

Brand Dizajn

Dobar brand dizajn je važan jer pomaže brendu da se izdvoji iz konkurencije i da se poveže s ciljnom publikom. To također pomaže u stvaranju povjerenja i lojalnosti kod kupaca.

Stvaramo logotip, boje, tipografiju i  grafičke elemente koji će se koristiti u svim komunikacijama brenda.

Content Marketing

Stvaramo i distribuiramo kvalitetni sadržaj koji će privući i zadržati ciljnu publiku. Cilj je povezati se s publikom, pobuditi njihov interes i pomoći im u rješavanju problema koji imaju, kako bi se stvorio odnos povjerenja i lojalnosti.

Istražujemo ciljnu publiku i njihove potrebe, kao i praćenje rezultata kako bi se prilagodio sadržaj.

Content marketing se može koristiti u kombinaciji s drugim oblicima marketinške komunikacije, kao što su društveni mediji, e-mail marketing i oglašavanje, kako bi se dosegao širi spektar publike.

Event Management

Organiziramo i upravljamo različitim vrstama događaja, od korporativnih događaja do privatnih proslava. To uključuje sve od izbora lokacije i dizajna, do unajmljivanja izvođača i proizvoda te koordinacije logistike i detalja događaja.

Proces planiranja događaja uključuje identificiranje ciljeva događaja, istraživanje i odabir lokacije, te razvoj koncepta i dizajna. Nakon toga se radi na budžetu, koordinaciji izvođača i proizvoda, te logističkim detaljima kao što su dolazak i smještaj gostiju, hranu i piće, te tehničku podršku.

UX/UI Dizajn

Dizajniramo korisnička sučelja i korisnička iskustva za digitalne proizvode, poput web stranica i aplikacija.

UX dizajn se temelji na istraživanju korisnika, analizi potreba i ciljeva, te kreiranju konceptualnih rješenja koja će se potom implementirati u UI dizajn. UX dizajneri se fokusiraju na korisničko iskustvo, kao što su dostupnost, intuitivnost i efikasnost.

UI dizajn se bavi izgledom i interakcijom korisnika s proizvodom. UI dizajneri se fokusiraju na izgled i izgled, kao što su boje, tipografija i grafika, te na interakciju korisnika s proizvodom kroz elemente kao što su dugmići, polja za unos i navigaciju.

Web development

Web development je proces kreiranja i održavanja web stranica i web aplikacija. To uključuje različite vještine, kao što su programiranje, dizajn i optimizacija za pretraživanje.

Radimo i optimizaciju za pretraživanje (SEO), što pomaže u poboljšanju vidljivosti web stranice u rezultatima pretraživanja. To se postiže optimizacijom sadržaja i strukture web stranice za određene ključne riječi, kao i poboljšanjem kvalitete i autoriteta web stranice.

Neki od naših klijenata