Logopedske ordinacije BLAŽI

Logopedski kabinet za jezično-govornu komunikaciju “Blaži” osnovan je 1997. godine sa sjedištem u Sesvetama (istočni dio grada Zagreba) s ciljem pružanja usluga logopedske dijagnostike, savjetovanja i terapije poremećaja u području komunikacijske i jezično-govorne patologije u djece i odraslih. Iako je osnovna djelatnost Logopedskog kabineta „Blaži“ logopedska dijagnostika, savjetovanje i terapija, Logopedski kabinet putem široke mreže svojih vanjskih suradnika osigurava korisnicima usluge psihološke i edukacijsko-rehabilitacijske dijagnostike, savjetovanja i terapije. Osnovni cilj našeg rada je osiguravanje dobrobiti korisnika naših usluga kroz pružanje stručne, brze, primjerene i učinkovite terapije i savjetovanja, a na temelju stručne dijagnostike koju provode stručnjaci s dugogodišnjim radnim iskustvom.

Godina
2016. / 2017. / 2018. / 2019.
Klijent
Logo centar BLAŽI
Tip projekta
Društvene mreže, Rebranding, Grafički dizajn, Društvene mreže