Pršutana Prtenjača

iz Polače, mjesta između Benkovca i Biograda na Moru, tradicijski se bavila poljoprivredom i vinogradarstvom, ali uz to i sušenjem pršuta i panceta za vlastite potrebe. Rodila se ideja, da temeljeno na dugogodišnjem zajedničkom iskustvu, ali i iskazanom interesu drugih ljudi za naše proizvode, a posebno pršut, započnemo sa ozbiljnijom proizvodnjom i prodajom. Proizvodi se suše i dalje na tradicionalan, dalmatinski način, no otvorili smo novu pršutarnu većeg kapaciteta i potpuno profesionalizirali svoj pristup procesu proizvodnje.

Godina
2018.
Klijent
Pršutana Prtenjača
Tip projekta
Branding, Logo, Web