Skip to main content

DIH Connect Varaždin

DIH Connect Varaždin

DIH Connect Varaždin

DIH Connect Varaždin

KLIJENT
DIH Connect Varazdin
GODINA

2021

USLUGE
  • Web dizajn
  • Android App
  • Branding

DIH Connect Varaždin kreira zajednicu koja potiče inovativno ponašanje i kreiranje novih vrijednosti kao osnove za razvoj i rast strateških sposobnosti poduzeća.

Za DIH Connect Varaždin izradili smo logotip, web stranicu te Android aplikaciju preko koje se mogu pratiti novosti.