Hrvatsko Logopedsko Društvo – HLD
-rebranding

Godina: 2020
Klijent: Fizička osoba
BRANDING

Hrvatsko logopedsko društvo Hrvatsko logopedsko društvo je samostalna i dragovoljna udruga koja okuplja logopede na teritoriju Republike Hrvatske koji se bave stručnim i znanstvenim problemima osoba s poremećajem jezično-govorno-glasovne komunikacije. Ciljevi HLD-a su okupljanje profesora logopeda, naziv koji uključuje sve nazive stručnjaka iz područja logopedske djelatnosti iz prijašnjih godina (u daljnjem tekstu: logoped) radi unapređivanja njihovog stručnog i znanstvenog rada te radi zaštite strateških interesa. Okuplja 450 stručnjaka – logopeda.

poster a3
HLD vizitke bijele
HLD KONFERENCIJA